28. máj. 2024 o 19:30
TASR, Koktejl

Súčasťou významného projektu EÚ v oblasti zdravotníctva je aj Slovensko: Prinesie nám nové pracovné miesta?

placeholder
Lieky (ilustračné foto).
Zdroj: iStock

Cieľom projektu je urýchliť medicínsky pokrok a podporiť odolnosť zdravotníckeho sektora EÚ zlepšením objavovania liekov.

Zahraničné správy
28. máj. 2024 o 19:30
Súčasťou významného projektu EÚ v oblasti zdravotníctva je aj Slovensko: Prinesie nám nové pracovné miesta?

Cieľom projektu je urýchliť medicínsky pokrok a podporiť odolnosť zdravotníckeho sektora EÚ zlepšením objavovania liekov.

Európska komisia (EK) v utorok schválila prvý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu, inovácií a prvého priemyselného zavádzania zdravotníckych výrobkov, ako aj inovačných procesov výroby liekov. Do projektu s názvom IPCEI Med4Cure je zapojené aj Slovensko.

Komisia spresnila, že tento projekt IPCEI prispeje k cieľom európskej zdravotnej únie, lebo prinesie inovácie zamerané na choroby, v prípade ktorých neexistujú uspokojivé prostriedky prevencie alebo liečby a zvýši pripravenosť EÚ na vznikajúce zdravotné krízy.

Projekt s názvom Med4Cure spoločne oznámilo šesť členských štátov: Belgicko, Francúzsko, Maďarsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. Zo Slovenska sa na projekte zúčastní biotechnologická spoločnosť Biomedical Engineering z Košíc.

Členské štáty poskytnú z verejných zdrojov jednu miliardu eur, ktorá by mala priniesť ďalších 5,9 mld. eur v podobe súkromných investícií. V rámci tohto projektu 13 spoločností pôsobiacich v jednom či viacerých členských štátoch vrátane deviatich malých a stredných podnikov zrealizuje 14 vysoko inovačných projektov. Z týchto projektov vzíde viac ako 70 plánovaných spoluprác.

Projekt Med4Cure sa týka projektov v oblasti výskumu a vývoja, ktoré zahŕňajú všetky kľúčové kroky farmaceutického hodnotového reťazca od odberu a štúdia buniek, tkanív a iných vzoriek až po udržateľné výrobné technológie prelomových liečebných postupov vrátane personalizovanej liečby a po využívanie pokročilých digitálnych technológií.

Cieľom projektu je urýchliť medicínsky pokrok a podporiť odolnosť zdravotníckeho sektora EÚ zlepšením objavovania liekov, najmä v prípade nenaplnených liečebných potrieb súvisiacich napríklad so zriedkavými chorobami, a vývojom inovačných a udržateľnejších procesov výroby liekov. Tým sa zvýši kvalita zdravotnej starostlivosti a zlepší sa pripravenosť EÚ na vznikajúce zdravotné krízy a zároveň sa prispeje k zelenej transformácii.

Dokončenie celého projektu IPCEI sa plánuje na rok 2036, pričom harmonogramy sa líšia v závislosti od jednotlivých projektov a zúčastnených spoločností. Podľa zúčastnených členských štátov sa očakáva, že vznikne približne 6000 priamych a nepriamych pracovných miest.

Komisia posúdila navrhovaný projekt podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci a zistila, že projekt spĺňa povinné podmienky stanovené v jej oznámení. Pravidlá projektov IPCEI zaručujú, že hospodárstvo EÚ bude z podporovaných investícií vo všeobecnosti profitovať a obmedzujú možné narušenia hospodárskej súťaže.