07. máj. 2024 o 19:48
TASR, Koktejl

Čaputová odobrila rozšírenie štátnej pomoci: Rozšíri sa na refinancované úvery!

placeholder
Štátna pomoc so zvýšenými splátkami hypoték sa od júna rozšíri aj na refinancované úvery, čo doteraz nebolo možné. (ilustračné foto)
Zdroj: iStock

Platiť bude od júna 2024.

Ekonomika
07. máj. 2024 o 19:48
Čaputová odobrila rozšírenie štátnej pomoci: Rozšíri sa na refinancované úvery!

Platiť bude od júna 2024.

Štátna pomoc so zvýšenými splátkami hypoték sa od júna rozšíri aj na refinancované úvery, čo doteraz nebolo možné. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov, ktorá zmenu obsahuje.

Pomoc sa tak bude vzťahovať nielen na hypotéky, pri ktorých dochádza k refixácii, ako to bolo doteraz, ale aj refinancované úvery na bývanie uzatvorené pred 1. júnom 2024. Novelou sa zavádza definícia pôvodného a refinancovaného úveru na bývanie, ako aj nová kategória referenčnej splátky. Pomoc sa nebude vzťahovať na úvery, pri ktorých došlo len k refinancovaniu čistých spotrebiteľských úverov a čistých amerických hypoték.

Nárok na štátny príspevok po novom vznikne nielen pri náraste splátky úveru na bývanie, ale aj náraste úrokovej sadzby úveru na bývanie po 31. decembri 2022. Pôvodná lehota na podanie žiadosti sa predĺži o jeden mesiac, aby sa žiadatelia vyhli časovému stresu.

"Aplikačná prax a návrhy na zmeny zákona si vyžiadali aj zmenu žiadosti o príspevok a doplnenie príloh žiadosti, aby úrady vedeli posúdiť, či je aktuálna existujúca zmluva o úvere na bývanie prepojená s pôvodnou zmluvou alebo zmluvami o úvere na bývanie," priblížili predkladatelia.

Vzhľadom na potrebu výpočtu referenčnej splátky pri refinancovaných úveroch budú veritelia povinní poskytnúť žiadateľovi o príspevok doklad o výške zaplatených mesačných splátok. Veritelia tiež budú na vyžiadanie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovať informácie v troch samostatných súboroch, a to aj za obdobie spätne od januára 2024 v rozsahu údajov, ktoré ústrediu predtým neboli poskytnuté.

Prechodnými ustanoveniami sa umožní uplatnenie spätného vyplatenia štátneho príspevku za obdobie január až máj 2024, ak žiadateľ splní podmienky podľa právnej úpravy účinnej od 1. júna tohto roka.

Od začiatku tohto roka platí zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie. Na jeho základe štát oprávneným osobám prispieva na zvýšenú úhradu splátky hypotéky, ku ktorej môže dôjsť pri jej refixácii. Výška novej štátnej sociálnej dávky je 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne.