11. jún. 2024 o 19:00
Miloš Audi, Koktejl

Poznáte najdlhšie slovenské slovo? Neuveríte, koľko písmen naozaj má!

placeholder
Poznáte najdlhšie slovenské slovo?
Zdroj: istock.com (ilustračné)

Dokážete toto slovo vysloviť bez chyby?

Zábava
11. jún. 2024 o 19:00
Poznáte najdlhšie slovenské slovo? Neuveríte, koľko písmen naozaj má!

Dokážete toto slovo vysloviť bez chyby?

V slovenčine existuje množstvo rozličných slov, ktoré používame každý deň. Niektoré z nich sú však jedinečné, a to napríklad z hľadiska stavby, výslovnosti či dokonca dĺžky. Viete však, aké je úplne najdlhšie slovo v celom slovenskom jazyku? Ako informoval portál gaudeo.sk, ide o výraz, ktorý drvivá väčšina z vás nikdy vo svojom živote nepoužila, pričom sa skladá z desiatok znakov.

Poznáte najdlhšie slovenské slovo?
Poznáte najdlhšie slovenské slovo?
Zdroj: istock.com (ilustračné)

Aké je najdlhšie slovenské slovo?

Slovenský jazyk sa skladá z viacerých podivných cudzích slov, pričom veľkú čas z nich sme prebrali z angličtiny, latinčiny, francúzštiny či nemčiny. Postupom času, ako sa náš jazyk vyvíjal, však vzniklo aj množstvo pred nás unikátnych slov, ktorých výslovnosť vás prekvapí.

Jedným z nich je aj najdlhšie reálne používané slovo, ktorým je 35-znakový výraz najneskomercionalizovávateľnejšieho. Ako dodal Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, druhým najdlhším slovom je výraz najnezrevolucionalizovateľnejšiemu, ktorý má 34 písmen, pričom v bežnej praxi sa príliš nepoužíva. Bronzovú priečku zase drží slovo najneobhospodarovávateľnejšieho s 31 písmenami.

Najdlhšie slovenské slovo má desiatky znakov.
Najdlhšie slovenské slovo má desiatky znakov.
Zdroj: istock.com (ilustračné)

Poznáme aj oveľa bizarnejšie slovenské slová

Slovenčina však pozná aj oveľa dlhšie slová. Problémom však je, že hoci sú jazykovo správne, neexistuje kontext, do ktorého by sa dali reálne použiť v celom svojom znení. Patrí k nim napríklad slovo znajneprekryštalizovávateľnejšievajúcimi, ktoré má 40 písmen, alebo číslovka deväťstodeväťdesiatdeväťtisícštyristodeväťdesiatdeväť (999 499) s 53 písmenami.

Medzi dlhé slovenské slová tiež môžeme zaradiť citoslovcia, ktoré v niektorých prípadoch dokážu byť veľmi bizarné. To platí napríklad pri výraze "uáááááááááááá...", ktorý sa dá teoreticky predlžovať donekonečna.

Dokážete takéto dlhé slová vysloviť?
Dokážete takéto dlhé slová vysloviť?
Zdroj: istock.com (ilustračné)

Aké je však najdlhšie slovo na svete? Prvenstvo v tomto smere drží anglický chemický názov titínu, ktorý sa začína Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl..., pričom celkovo pozostáva až zo 189 819 písmen.