11. jún. 2024 o 18:56
TASR, Koktejl

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny dostala od prezidentky stopku: Toto sa Čaputovej nepozdáva

placeholder
Prezidentka SR Zuzana Čaputová
Zdroj: TASR

Prezidentka nesúhlasí s legislatívnymi zmenami.

Domáca politika
11. jún. 2024 o 18:56
Novela zákona o ochrane prírody a krajiny dostala od prezidentky stopku: Toto sa Čaputovej nepozdáva

Prezidentka nesúhlasí s legislatívnymi zmenami.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vrátila Národnej rade (NR) SR novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Zákon predstavuje podľa prezidentky zásah do ochrany prírody a krajiny, a teda aj zásah do ústavou chráneného práva na priaznivé životné prostredie.

Zákon prináša významné zníženie ochrany pre dreviny, podľa Čaputovej preto hrozia ťažko zvrátiteľné a dlhodobé negatívne následky. Namieta tiež nesplnenie podmienok pre skrátené legislatívne konanie. Navrhuje, aby NR SR pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.

Z novely vyplýva, že postupy pri výrube drevín sa majú zjednodušiť. Prezidentka upozornila, že na základe zákona sa má podstatne uvoľniť výrub drevín v intraviláne a ešte viac v extraviláne obcí, pričom toto uvoľnenie sa vzťahuje aj na územia s druhým a tretím stupňom ochrany. Zdôraznila, že súčasná právna úprava vôbec neumožňuje udeliť súhlas s výrubom drevín na území s druhým a tretím stupňom ochrany.

„Schválený zákon síce zavádza inštitút stanoviska orgánu ochrany prírody vo vzťahu k výrubu na takomto území, avšak nemá sa už naň aplikovať Správny poriadok,“ uviedol Strižinec s tým, že nepôjde o správne konanie, v ktorom by boli zaručené procesné práva účastníkov konania vrátane opravného prostriedku. „Tým sa priamo oslabuje aj ústavou zaručené právo na priaznivé životné prostredie,“ dodal.

Na skrátené legislatívne konanie musí byť podľa prezidentky splnená základná podmienka, a to je existencia mimoriadnych okolností. „Prezidentka je však presvedčená, že zarastanie krajiny nemožno považovať za mimoriadnu okolnosť, ktorá by nebola výsledkom obvyklého chodu udalostí a nastala by náhle,“ uviedol jej hovorca. Nevidí ani priamu súvislosť medzi uvoľnením regulácie výrubu stromov a ochranou ľudí pred nebezpečnými stretmi s medveďom, zvlášť, keď časť právnej úpravy sa týka výrubu drevín v zastavanom území obce.

Prezidentka tiež pripomenula, že s legislatívou nesúhlasia ani samosprávy zastúpené v Únii miest Slovenska, pretože umožní odstraňovať stromy v mestách a prímestských oblastiach bez akejkoľvek náhrady.