03. apr. 2024 o 21:00
Famous.cz, Koktejl

Čo ovplyvňuje obezitu u žien a mužov? Prekvapivé zistenie vedcov!

placeholder
Obezita postihuje mužov i ženy (ilustračné foto).
Zdroj: iStock

Aký rozdiel badať u odlišných pohlaví?

Zaujímavosti
03. apr. 2024 o 21:00
Čo ovplyvňuje obezitu u žien a mužov? Prekvapivé zistenie vedcov!

Aký rozdiel badať u odlišných pohlaví?

V posledných rokoch sa veľa hovorí o tom, že obezita a predovšetkým ukladanie tukov v oblasti brucha sú ovplyvnené črevnými baktériami. Niektoré druhy sú prevenciou obezity, iné naopak jej rozvoj podporujú. Podľa vedcov z Navarry sa však u žien a mužov líši to, aké druhy zvyšujú riziko obezity. Inými slovami, tie druhy, ktoré škodia ženám, nemusia škodiť mužom, a naopak.

V novom výskume autori zo Španielska identifikovali zmeny v zložení črevných baktérií, ktoré môžu hrať kľúčovú úlohu pri vzniku a rozvoji obezity, s rozdielmi u mužov a žien. Črevná mikroflóra sa skladá z komplexného spoločenstva mikroorganizmov (baktérií, vírusov, archeí, húb a prvokov).

Narušenie v tejto komunite významne ovplyvňuje metabolické zdravie a ovplyvňuje riziko niektorých ochorení, vrátane obezity. Stále však nie je jasné, ktoré druhy predstavujú väčšiu či menšiu pravdepodobnosť rozvoja obezity, rovnako ako vplyv týchto druhov na naše metabolické zdravie.

Z analýzy španielskych vedcov vyplýva, že jedinci s vysokým indexom obezity sa vyznačovali výrazne nižšími hladinami druhu Christensenella minuta. Táto baktéria je dlhodobo spájaná so štíhlosťou a zdravím. U mužov väčšie množstvo druhov Parabacteroides helcogenes a Campylobacter canadensis silne súviselo s vyšším BMI, tukovou hmotou a obvodom pása. Zatiaľ čo u žien vyššia početnosť troch druhov – Prevotella micans, Prevotella brevis a Prevotella sacharolitica – vysoko predvídala vyššiu BMI, tukovú hmotu a obvod pása. U mužov tieto tri druhy s vyšším BMI, tukovou hmotou a obvodom pása nesúviseli.

„Naše zistenia odhaľujú, ako nerovnováha v rôznych bakteriálnych skupinách pravdepodobne zohráva dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji obezity so značnými rozdielmi medzi pohlaviami,“ uviedla hlavná autorka doktorka Paula Aranaz z Centra pre výskum výživy na Univerzite v Navarre.

„Zdá sa, že zloženie črevného mikrobiómu, konkrétne vyššie hladiny baktérie Christensenella minuta, chráni pred obezitou. Zatiaľ čo druhy, ktoré ovplyvňujú riziko rozvoja obezity, sa zdajú byť medzi pohlaviami rôzne a intervencie, ktoré majú pomôcť predchádzať mikrobiomu priaznivému pre obezitu, sa môžu u mužov a žien líšiť,“ dodávajú autori.