21. máj. 2024 o 11:35
TASR, Koktejl

Výrobcovia nealka rázne odmietajú daň na vybrané sladené nápoje: Spôsobí extrémne zvyšovanie cien

placeholder
Výrobcovia nealko nápojov odmietajú daň na vybrané sladené nápoje. (ilustračné foto)
Zdroj: iStock

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd naďalej odmietajú zavedenie dane na vybrané sladené nápoje.

Ekonomika
21. máj. 2024 o 11:35
Výrobcovia nealka rázne odmietajú daň na vybrané sladené nápoje: Spôsobí extrémne zvyšovanie cien

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd naďalej odmietajú zavedenie dane na vybrané sladené nápoje.

Zároveň vyzývajú vládu na prijatie férových a nediskriminačných opatrení bez výnimiek, ktoré prinesú neželaný zásah do konkurenčného prostredia na trhu a extrémne zvyšovanie cien. Uviedla to Lucia Morvai, výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM).

Pripomenula, že Ministerstvo financií (MF) SR ukončilo minulý týždeň medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov. AVNM k návrhu predložila viaceré zásadné pripomienky, ktoré boli prediskutované, a po konštruktívnej debate bola väčšina rozporov na technickej úrovni odstránená. Skutočnosť, že sa MF rozhodlo napriek predloženým argumentom zotrvať na úzko vymedzenom predmete dane, vnímajú výrobcovia nápojov negatívne.

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd podľa nej z princípu nesúhlasia so zavádzaním selektívnych a diskriminačných daní z vybraných kategórií potravín.

Vzhľadom na aktuálny stav verejných financií rešpektujú, že sa vláda rozhodla prijať balík konsolidačných opatrení, ktorý sa zameriava na vybrané negatívne externality, konkrétne na nadmernú konzumáciu cukru a sladidiel. Z uvedeného dôvodu žiadajú prijatie širokého predmetu dane, ktorý pokryje všetky nápoje a potraviny s pridaným cukrom a/alebo sladidlom, a to bez výnimiek.

"Návrh zákona v dnešnej podobe vytvára neprimeraný tlak na úzky okruh nápojov s početnými výnimkami pre rozličné podkategórie nápojov, ktoré pridaný cukor obsahujú. Okrem toho sa na trhu stále nachádza pomerne široká skupina alkoholických nápojov s nulovou spotrebnou daňou a aj alkoholické nápoje s nižšou spotrebnou daňou, ako je navrhnutá daň zo sladených nápojov. Alkoholické nápoje tak budú daňovo zvýhodnené oproti sladeným nealkoholickým nápojom," spresnila Morvai.

"Žiadame vládu o férové a zmysluplné zaťaženie podnikateľských subjektov a minimalizovanie negatívnych dosahov na konečných spotrebiteľov," podčiarkla výkonná riaditeľka AVNM.

Selektívne zdanenie vybranej kategórie potravín na základe skúseností z krajín, ktoré dane zaviedli, vedie podľa nej len k substitúcii a spotrebe nezdanených výrobkov s podobnými výživovými vlastnosťami, zaťaží najmä nízkopríjmové domácnosti a podporuje nákupnú turistiku.

Vzhľadom na priemerné ceny nealkoholických nápojov v SR, ktoré sú nad priemerom v okolitých krajinách, sa dá podľa Morvai očakávať výrazný nárast cezhraničných nákupov v prihraničných oblastiach, čo spôsobí aj pokles odbytu iných potravín a pokles príjmov potravinárov aj lokálnych predajcov v daných oblastiach.

Dodala, že zavedenie spotrebnej dane na sladené nealkoholické nápoje v navrhovanom znení spôsobí extrémny nárast cien nealkoholických nápojov od 30 % do 130 % v závislosti od druhu nápoja a veľkosti obalu.

AVNM je neziskovým záujmovým združením, ktoré vzniklo v roku 1995. Zastupuje popredných slovenských a zahraničných výrobcov nealkoholických nápojov, prírodných minerálnych a pramenitých vôd, ovocných štiav a nektárov.