15. jún. 2024 o 12:43
TASR, Koktejl

Prvé slová nového prezidenta Pellegriniho: Slovensko potrebuje súdržnosť, jednotu a spoločný ťah na bránu!

Hodnoty nového prezidenta SR Petra Pellegriniho sú štát, národ, rodina a človek.

Domáca politika
15. jún. 2024 o 12:43
Prvé slová nového prezidenta Pellegriniho: Slovensko potrebuje súdržnosť, jednotu a spoločný ťah na bránu!

Hodnoty nového prezidenta SR Petra Pellegriniho sú štát, národ, rodina a človek.

Definovanie si celospoločensky akceptovaných hodnôt a spoločnej vízie je tým najlepším predpokladom na to, aby národ uspel v ťažkých časoch. Vyhlásil to vo svojom inauguračnom príhovore s tým, že chce z Prezidentského paláca ponúkať najmä pokoj.

„V duchu svojho dlhodobého politického presvedčenia hovorím o silnom štáte, ktorý je pre svojich občanov vždy pomocou a službou, nikdy nie bremenom,“ povedal Pellegrini. Štát by sa mal podľa neho vedieť postarať o človeka „od kolísky až po hrob“. Mal by tiež byť silný vstúpiť tam, kde zlyháva trh, a postarať sa o nápravu.

Zároveň podotkol, že štát musí byť silný aj navonok. Dokáže chrániť svoje hranice, napĺňať svoje vlastné národnoštátne záujmy a hlásiť sa o svoje miesto za svetovým stolom, kde sa prijímajú spoločné a dôležité rozhodnutia.

V prípade hodnoty národa sa Pellegrini plne hlási k Ústave Slovenskej republiky. „Slovo národ sa nikdy nesmie stať obeťou politickej korektnosti. Plne rešpektujem každého jedného občana SR, bez ohľadu na to, k akému národu sa hlási,“ uviedol. Hlava štátu je presvedčená, že slovenský národ má právo na historický fakt, že demokratická SR vznikla ako nástroj jeho sebaurčenia.

Rodina je podľa Pellegriniho skutočnou základnou bunkou slovenskej spoločnosti. Jej základnou hodnotou by nemali byť vonkajšie, ale hlavne vnútorné znaky. „Či je pre svojich členov skutočnou oporou, zázemím, miestom odovzdávania si hodnôt a formovania človeka,“ poznamenal. Prezident je zároveň presvedčený, že človek by mal byť stredobodom pozornosti štátu. „Nerodíme sa s rovnakými schopnosťami a rovnakými predpokladmi. Ale každý si zaslúži rovnakú šancu a rovnakú štartovaciu čiaru,“ tvrdí.

Pellegrini v prejave skonštatoval, že vo finále je stav spoločnosti výsledkom rozhodnutia každého jedného jej člena. Každý človek by sa podľa neho mal sám seba opýtať, ako môže prispieť k upokojeniu spoločnosti. „Je to zásadná úloha, ktorá dnes stojí pred politikmi, mienkotvorcami i médiami. Ale nájsť hodnoty, na ktorých sa ako spoločnosť zhodneme a ktoré budeme ctiť, je úlohou pre každého z nás,“ povedal s tým, že on ako prezident je pre to pripravený urobiť maximum.

Hlava štátu vyhlásila, že druhý historicky najsilnejší mandát priamo voleného prezidenta ho zaväzuje, aby bol v každej situácii pre každého jedného občana oporou. „Som presvedčený, že musíme do spoločenského života vrátiť základné prvky úcty k štátu, k jeho symbolom a v tomto zmysle aj k pôsobeniu prezidenta republiky,“ doplnil zároveň.

Prezident je podľa Pellegriniho symbolom krajiny, reprezentantom ľudí doma i vo svete a neoddeliteľnou súčasťou slovenskej demokratickej a ústavnej výbavy. „Našu štátnosť musíme naplniť niečím, čo si každý jeden občan Slovenskej republiky ponesie v sebe ako súčasť svojej osobnosti,“ doplnil.

PREZIDENT PELLEGRINI: SPOR DO POLITIKY PATRÍ, SÚBVOJ VŠAK MUSÍ MAŤ SVOJE PRAVIDLÁ

Ľudia by nemali podľahnúť klamnému názoru, že z politiky sa musí vytratiť spor. Ten tam prirodzene patrí, pretože politika má byť miestom výmeny názorov a aj súbojov o svoje idey a hodnoty. Tento súboj však musí mať svoje pravidlá. Vo svojom inauguračnom príhovore to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. V súčasnosti podľa neho Slovensko potrebuje súdržnosť, jednotu a spoločný ťah na bránu.

 

Politika podľa Pellegriniho nesmie rozdeľovať rodinu, priateľov či kolegov. Nesmie sa stať ani hnacím motorom negatívnych a deštruktívnych emócií, ktoré v spoločnosti driemu. Tolerovať by sa nemalo ani vedomé šírenie zla a nenávisti. „Nedovoľme urážať ľudí za ich prejavený politický názor. Nepochopené, sklamané a urazené politické egá sa musia pozrieť predovšetkým do zrkadla, a nie viniť zo svojho neúspechu spoluobčanov a voličov,“ poznamenal.

 

Pellegrini apeluje aj na rešpektovanie výsledku volieb, pretože to je základom demokratického zriadenia a nevyhnutným predpokladom na to, aby sa politické spory riešili vo volebných miestnostiach, a nie so zbraňami na námestiach. Niekoľko rokov podľa vlastných slov Pellegrini upozorňuje na to, že Slovensko je rozdelené vysokým mentálnym múrom, spoza ktorého na seba pokrikujú dve oddelené skupiny spoločnosti. „Dnes je tento múr už aj pokropený krvou. A ak k nej už nikdy nemá pribudnúť ďalšia, musíme ten múr spoločne zbúrať, skonštatoval.

 

Prezident si myslí, že v súdržnosti sa lepšie zvládajú všetky ťažké výzvy a história Slovenska ukazuje, že sa to dá. Ak sa budeme inšpirovať tým, čo sa nám už v minulosti podarilo, budeme schopní nielen súťažiť s najvyspelejšími štátmi sveta, ale aj byť v tejto súťaži úspešní,“ uviedol s tým, že spájanie musí byť za niečo, a nie proti niečomu. Vzájomné porozumenie a zmierenie považuje hlava štátu za nevyhnutný predpoklad na to, aby do životov ľudí vrátili chýbajúce istoty a znovu dali ich svetu pevné základy.