30. apr. 2024 o 15:22
žani, TASR, Koktejl

Kovačič Hanzelovú zarazil odkaz na dverách Matice slovenskej: TOTO musela hneď odfotiť!

placeholder
Novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová.
Zdroj: TV Markíza

Záber zverejnila na svojom instagramovom profile.

Domáce promi
30. apr. 2024 o 15:22
Kovačič Hanzelovú zarazil odkaz na dverách Matice slovenskej: TOTO musela hneď odfotiť!

Záber zverejnila na svojom instagramovom profile.

Novinárku Zuzanu Kovačič Hanzelovú zaujal odkaz na dverách Matice slovenskej (MS). Keď si ho prečítala, hneď tasila mobil a fotila. "Plagáty z uskutočnených podujatí sú určené pre tých, ktorí šíria hoax, že Matica nevykazuje činnosť," píše sa vo vyvesenom odkaze. "Neviem, kde sa zobral tento fenomén nerobiť veci pozitívne, ale stále len proti niekomu," reagovala Kovačič Hanzelová.

Matica slovenská sa v podobnom duchu bránila už vo februári. Podľa ich názoru ide o dôkaz o nekompetentnosti i neznalosti matičnej problematiky zo strany politikov. Vyplýva to z vyjadrenia Informačného ústredia MS, ktoré poskytlo médiám.

Pripomenulo, že tisíce matičiarov sú združené vo vyše 500 miestnych odboroch. V 15 záujmových odboroch, vo vyše 240 folklórnych súboroch a vo vedeckých odboroch vrátane vedeckých i odborných útvarov, vykonávajúcich činnosť na poli slovenského národného a kultúrneho dedičstva, uviedlo.

MS po roku 2017 prešla podľa informačného ústredia omladením a generačnou obrodou. "Organizuje prednášky, semináre, kolokviá, konferencie, krúžky, súťaže, festivaly, folklórnu tvorbu, divadlo, výtvarné umenie, fotografiu, tvorí filmové dokumenty, podporuje umelecký prednes, vydáva desiatky kníh, pracovné zošity pre školy. Za posledné dva roky zorganizovala množstvo celoslovenských podujatí vedeckého, kultúrno-odborného aj pedagogického charakteru o osobnostiach a udalostiach kultúrnych dejín Slovenska. Ale aj veľký počet akcií o slovenskej literatúre, umení, filozofii i vede ako takej," doplnilo.

Činnosť MS pravidelne medializuje na internetovej stránke, sociálnych sieťach a v TV Matica. Ako aj v matičných periodikách Slovenské národné noviny, Slovensko - Národné spektrum, Slovanský obzor, Hlas Matice, Slovenské pohľady či Kultúra slova, dodalo Informačné ústredie MS.