19. máj. 2024 o 09:58
TASR, Koktejl

Eurovoľby 2024: Voliči, skontrolujte si platnosť občianskeho preukazu!

placeholder
Voľby do europarlamentu sa budú konať 8. júna. (ilustračné foto)
Zdroj: iStock

Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.

Domáca politika
19. máj. 2024 o 09:58
Eurovoľby 2024: Voliči, skontrolujte si platnosť občianskeho preukazu!

Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.

Pred júnovými eurovoľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu (OP). S neplatným občianskym preukazom sa voliť nedá. Pokiaľ si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať potvrdením o jeho vybavovaní.

"V prípade, že si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru," uviedlo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Občiansky preukaz je neplatný, ak uplynula jeho platnosť, je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť. Za neplatný sa považuje aj v prípade, ak obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje (zmenilo sa priezvisko alebo adresa trvalého pobytu) alebo držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie.

Vo volebnej miestnosti voliči preukážu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten.

S hlasovacím preukazom sa dá voliť kdekoľvek na Slovensku. Cez email alebo listom sa dá oň požiadať už len do pondelka (20. 5.). Osobne sa bude dať vybaviť v úradných hodinách obce najneskôr deň pred voľbami, čiže do 7. júna.

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič odovzdá neupravený hlasovací lístok.