24. apr. 2024 o 15:33
TASR, Koktejl

Europarlament prijal historickú smernicu: Týka sa práce pre digitálne platformy

placeholder
Smernica zavádza pravidlá, ktoré dôraznejšie chránia údaje pracovníkov digitálnych platforiem. (ilustračné foto)
Zdroj: TASR/AP

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili nové pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov digitálnych platforiem.

Zahraničná politika
24. apr. 2024 o 15:33
Europarlament prijal historickú smernicu: Týka sa práce pre digitálne platformy

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili nové pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov digitálnych platforiem.

Za nové pravidlá, na ktorých sa EP vo februári dohodol s členskými štátmi, zahlasovalo 554 poslancov, 56 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania. Ich cieľom je zabezpečiť, aby pracovníci platforiem mali svoj zamestnanecký status správne klasifikovaný a aby nedochádzalo k prípadom falošnej samostatnej zárobkovej činnosti. Po prvý raz sa v EÚ upravuje aj používanie algoritmov na pracovisku.

Nový zákon zavádza prezumpciu pracovnoprávneho vzťahu (na rozdiel od samostatnej zárobkovej činnosti), ktorý vzniká vtedy, keď existujú skutočnosti naznačujúce kontrolu a smerovanie podľa vnútroštátneho práva a kolektívnych zmlúv s prihliadnutím na judikatúru EÚ.

Smernica zaväzuje krajiny EÚ, aby zaviedli vyvrátiteľnú právnu domnienku zamestnania na vnútroštátnej úrovni s cieľom napraviť nerovnováhu síl medzi digitálnou pracovnou platformou a osobou vykonávajúcou prácu pre ňu. Dôkazné bremeno nesie platforma, čo znamená, že je na nej, aby dokázala, že neexistuje pracovný pomer.

Nové pravidlá zabezpečujú, že osoba vykonávajúca prácu pre digitálnu platformu nemôže byť prepustená na základe rozhodnutia prijatého algoritmom alebo automatizovaným systémom rozhodovania. Digitálne pracovné platformy musia zabezpečiť ľudský dohľad nad dôležitými rozhodnutiami ovplyvňujúcimi osoby, ktoré pre ne vykonávajú prácu.

Smernica zavádza pravidlá, ktoré dôraznejšie chránia údaje pracovníkov digitálnych platforiem. Platformy budú mať zakázané spracúvať určité typy osobných údajov, ako sú údaje o emocionálnom alebo psychickom stave a osobnom presvedčení.

Spravodajkyňa pre túto oblasť, talianska poslankyňa Elisabetta Gualminiová pre médiá uviedla, že vďaka tejto smernici bude mať až 40 miliónov pracovníkov platforiem v EÚ prístup k spravodlivým pracovným podmienkam a táto "historická dohoda" im poskytne dôstojnosť, ochranu a práva. "Smernica sa stane skutočným príkladom na globálnej úrovni. S hrdosťou môžem povedať, že Európa chráni svojich pracovníkov, svoj sociálny model a svoje hospodárstvo," odkázala poslankyňa.

Europarlamentom odobrený text ešte musia formálne schváliť aj členské štáty (Rada EÚ), čo je plánované na 7. mája. Po zverejnení smernice v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty dva roky na to, aby jej ustanovenia zapracovali do svojej národnej legislatívy.