04. jún. 2023 o 08:35
TASR, Koktejl

Víkend vo sviatočnom duchu: Kresťania si pripomínajú slávnosť Najsvätejšej Trojice

placeholder
Slávnosť pripomína veriacim základný prvok ich viery. (ilustračné foto)
Zdroj: iStock

Veriaci si slávnosťou pripomínajú základný prvok svojej viery.

Správy
04. jún. 2023 o 08:35
Víkend vo sviatočnom duchu: Kresťania si pripomínajú slávnosť Najsvätejšej Trojice

Veriaci si slávnosťou pripomínajú základný prvok svojej viery.

Týždeň po slávnosti Zoslania Ducha Svätého slávia katolíci, evanjelici i ďalší kresťania slávnosť Najsvätejšej Trojice, ktorá je jedným zo základov viery.

Pripomínajú si Boha Otca - Stvoriteľa, Boha Syna - Vykupiteľa Ježiša Krista a Boha Ducha Svätého, ktorý neustále oživuje osobu, slovo a dielo Ježiša Krista. Kresťania ďakujú tretej Božskej osobe Duchu Svätému za vznik cirkvi a jej uchovanie až po dnešné časy.

V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sviatok Svätej Trojice uzatvára Svätodušný kruh, ktorý sa začal sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo a zároveň uzatvára aj slávnostnú polovicu cirkevného roka.

Presvätá Trojica sa v gréckokatolíckej cirkvi oslavuje v rámci sviatku Svätej Päťdesiatnice - Zostúpenia Svätého Ducha, ktoré predstavuje dovŕšenie zjavenia existencie jedného Boha v troch osobách.

V rímskokatolíckej cirkvi po slávnosti Najsvätejšej Trojice nasleduje ďalší významný sviatok - Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známy pod názvom Božie telo (8. júna). Slávi sa vždy vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice alebo v nasledujúcu nedeľu.