17. sep. 2023 o 20:00
lt, Koktejl

Desivé apokalyptické proroctvá sa naplnili? Tri znamenia, že sa má blížiť koniec sveta!

placeholder
Blíži sa koniec sveta? (ilustračné foto)
Zdroj: iStock

Už dlho existujú proroctvá o konci sveta, ale tieto tri znamenia dokazujú, že sa naozaj blíži.

Zaujímavosti
17. sep. 2023 o 20:00
Desivé apokalyptické proroctvá sa naplnili? Tri znamenia, že sa má blížiť koniec sveta!

Už dlho existujú proroctvá o konci sveta, ale tieto tri znamenia dokazujú, že sa naozaj blíži.

Tri nezvyčajné udalosti vyvolali tvrdenia, že biblické proroctvá o konci sveta a príchode Mesiáša sa môžu naplniť, informuje portál Mirror. Prvou udalosťou bolo narodenie prvej červenej jalovice za posledných 2000 rokov v Izraeli. Stvorenie sa vyskytuje v príbehoch o konci sveta v kresťanstve aj judaizme.

Po správe o narodení, ktorá sa objavila v septembri, nasledovali tvrdenia, že ryby a iné formy života rýchlo zapĺňajú Mŕtve more. Proroctvo hebrejského proroka Ezechiela o konci sveta predpovedá, že more s 37 % slanosťou rozkvitne životom. Fotoreportér projektu Oživenie Mŕtveho mora povedal, že keď prídete k vodnej nádrži, najnižšiemu bodu na zemi, uvidíte, ako sa proroctvo napĺňa.

Tretia zvláštna udalosť sa odohrala, keď natočili hada, ktorý vyliezol z izraelského Západného múru. Na záberoch bolo vidieť, ako plaz odplašil holuba - niektorí používatelia internetu to považovali za znamenie, že sa čoskoro naplní proroctvo o príchode Mesiáša.

Vysvetlenie znamení

Ešte v roku 2018 vyšlo najavo, že v Izraeli sa narodila červená jalovica. Červené jalovice sa vyskytujú v príbehoch o konci sveta, pričom narodenie a obetovanie červenej kravy malo predchádzať výstavbe tretieho chrámu v Jeruzaleme. V hlavnom prúde ortodoxného judaizmu sa obnovenie Chrámu uskutoční pred príchodom židovského Mesiáša. Dva predchádzajúce chrámy boli zničené.

Niektorí teológovia sa však domnievajú, že výstavba Tretieho chrámu je spojená so „súdnym dňom“ alebo koncom čias. Po rozsiahlom skúmaní teľaťa rabínski odborníci údajne potvrdili, že je reálnym kandidátom na biblickú červenú jalovicu. Spravodajský portál Breaking Israel News informoval, že rada rabínov overila, či spĺňa požiadavky proroctva - podľa ktorého musí byť krava červená bez poškvrny.

Hovorí sa, že vysoká slanosť Mŕtveho mora bráni rybám, aby v ňom žili. V morských priehlbinách mali byť spozorované morské živočíchy. Vedci boli údajne šokovaní, keď zistili, že sa priehlbiny rýchlo zapĺňajú rybami a inými formami života, ktoré sa tam predtým nikdy nevyskytovali. Izraelský fotoreportér Noam Bedein mal byť svedkom rastúcej vegetácie. Kňaz a prorok Ezechiel, ktorý sa objavuje v Starom zákone, vo svojom proroctve o konci sveta predpovedal, že Mŕtve more rozkvitne. Podľa Ezechiela tam bude veľmi veľké množstvo rýb.

Pred niekoľkými rokmi bol spozorovaný had, ktorý sa vyplazil z kameňov izraelského Západného múru, čo spôsobilo paniku medzi veriacimi. Nadácia Western Wall Heritage Foundation zverejnila videozáznam plaza vychádzajúceho z jedného z najsvätejších miest judaizmu, píše Times of Israel. Počas incidentu had údajne vyplašil holuba - čo podľa niektorých blogerov symbolizuje, že žijeme v nebezpečných časoch.

Hovorí sa, že tieto časy vedú k príchodu Mesiáša. Niektorí používatelia internetu tiež poukazujú na spojitosť s hadom, ktorý podľa Biblie pokúšal Adama a Evu v rajskej záhrade. Podľa spravodajského portálu Ynet sa had, ktorý vyliezol z kameňov múru, pravdepodobne snažil vykŕmiť na zimné mesiace.