28. mar. 2023 o 18:48
TASR, TASR

Informovanosť o budúcich dôchodkoch by sa mala zlepšiť: Dočkáme sa zrozumiteľnosti?

placeholder
Zlepšenie vyplýva z vládneho návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý Národná rada v utorok posunula do druhého čítania. (ilustračné foto)
Zdroj: iStock

Informovanosť občanov o predpokladanej výške ich dôchodku by sa mala čoskoro zlepšiť.

Ekonomika
28. mar. 2023 o 18:48
Informovanosť o budúcich dôchodkoch by sa mala zlepšiť: Dočkáme sa zrozumiteľnosti?

Informovanosť občanov o predpokladanej výške ich dôchodku by sa mala čoskoro zlepšiť.

Budúci dôchodcovia by mali dostávať komplexné informácie, ktoré majú zabezpečiť lepšiu informovanosť a zrozumiteľnosť poskytovaných informácií o budúcich dôchodkových nárokoch z povinného dôchodkového systému. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.

"I keď je v súčasnosti informovanosť obyvateľov o ich budúcich dôchodkových nárokoch z II. a III. piliera zabezpečená na primeranej úrovni, informovanosť o budúcich dôchodkových nárokoch z I. piliera nie je dostatočná," zdôvodnilo návrh Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v dôvodovej správe.

Zlepšiť informovanosť občanov o predpokladanej výške ich dôchodku prostredníctvom pravidelne zasielanej komplexnej informácie podľa vzoru švédskej "oranžovej obálky" je záväzkom v oblasti sociálneho poistenia vyplývajúcim z programového vyhlásenia vlády a Národného programu reforiem. "Snahou MPSVR SR je postupne integrovať dostupné informácie od všetkých poskytovateľov dôchodkového poistenia/sporenia a komunikovať tak jednotnú prognózu dôchodku," priblížil rezort.

Zavedenie komplexnej informácie je prvým krokom, v ďalších rokoch bude podľa MPSVR potrebné smerovať aktivity k vytvoreniu aplikácie integrujúcej informácie z I. piliera, ako aj informácie od správcov v II. a III. pilieri. V tejto súvislosti ministerstvo navrhlo novelizovať zákon o starobnom dôchodkovom sporení a zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, a to z dôvodu predĺženia obdobia na zasielanie každoročných výpisov z II. a III. piliera z konca januára alebo februára na koniec marca.

Novela má tiež upraviť dĺžku rozhodujúceho obdobia na výpočet valorizácie dôchodkových dávok a úrazovej renty z prvých šiestich mesiacov predchádzajúceho roka na prvých deväť mesiacov. "Vzhľadom na to sa navrhuje posunutie lehoty poskytovania údajov Štatistickým úradom SR (vývoj spotrebiteľských cien) Sociálnej poisťovni do 31. októbra kalendárneho roka," dodal rezort práce.

Cieľom návrhu je tiež aktualizovanie prílohy upravujúcej percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov na účely invalidity ako jednej z podmienok nároku na invalidný dôchodok a pre stanovenie výšky invalidného dôchodku.