23. jún. 2024 o 22:30
TASR, Koktejl

Odborníci zo SHMÚ porovnali tohtoročné teploty s vlaňajškom: Čo sa zmenilo?

placeholder
Máj bol na Slovensku normálny až nadnormálny teplý mesiac (ilustračné foto).
Zdroj: iStock

Najvyššie priemerné mesačné teploty boli dosiahnuté na území západného Slovenska.

Domáce správy
23. jún. 2024 o 22:30
Odborníci zo SHMÚ porovnali tohtoročné teploty s vlaňajškom: Čo sa zmenilo?

Najvyššie priemerné mesačné teploty boli dosiahnuté na území západného Slovenska.

Máj bol na Slovensku normálny až nadnormálny teplý mesiac, zrážkovo bol silne podnormálny až silne nadnormálny mesiac. Na východe Slovenska skončil ako veľmi suchý mesiac a na západe ako veľmi vlhký. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Najvyššie priemerné mesačné teploty boli dosiahnuté na území západného Slovenska. Najväčšie odchýlky priemernej mesačnej teploty od dlhodobých priemerných hodnôt (1991 až 2020) namerali v povodí Váhu, Nitry, horného Hrona a v povodí Bodrogu.

"Najvyššie hodnoty mesačných úhrnov zrážok, viac ako 100 milimetrov, boli namerané v severnej časti povodia Moravy a v južnej časti Ipľa," priblížili meteorológovia. Silne podnormálny bol podľa nich máj v povodí Bodrogu. Podnormálny bol tiež v povodí horného Váhu, horného Hrona, Dunajca a Popradu, Hornádu a Bodvy. Zrážkovo nadnormálny mesiac v ostatných častiach povodí Váhu, Hrona, Ipľa a Moravy.

V porovnaní s minulým rokom, keď bol máj hodnotený ako normálne až nadnormálne vodný mesiac, sa tohtoročný máj javí ako výrazne suchší mesiac na celom území. "Z hľadiska priemerných mesačných prietokov hodnotíme mesiac máj ako suchý mesiac vo väčšine povodí, s výnimkou povodí Dunajca a Popradu a dolnej časti Hrona, kde mesiac hodnotíme ako normálne vodný a južných povodí (Ipľa, Slanej a Dunaja), kde hodnotíme máj ako podnormálne vodný mesiac," skonštatovali meteorológovia.

Na konci mája sa postupne na viacerých miestach objavili prehánky a búrky. Pravidelný výskyt zrážkovej činnosti sa prejavil aj na tokoch, zaznamenali prechodné vzostupy. Vo väčšine dní mali prehánky a búrky veľmi pomalý pohyb, preto boli krátkodobé úhrny zrážok lokálne veľmi vysoké a spôsobovali zatopenie ciest, podjazdov či záhrad.

"V máji 2024 sme zaznamenali prekročenie stupňa povodňovej aktivity len na jednej vodomernej stanici, v povodí hornej Nitry - na Handlovke, opakovane v dňoch 20. a 22. mája," skonštatovalo SHMÚ. Tvrdí, že z hľadiska významnosti prietoku išlo o nevýrazné kulminácie, dôvodom bolo najmä postupné nasýtenie povodia.

Podpriemerné hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov boli v povodí Bodrogu, Popradu a Dunajca. Nadpriemerné hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov sa vyskytli v povodí Hornádu a Moravy. "V ostatných povodiach sa vyskytli prevažne priemerné hodnoty podzemnej vody. Z tohto dôvodu hodnotíme mesiac máj 2024 v podzemnej vode ako priemerný," podotkli meteorológovia.