28. máj. 2024 o 13:36
TASR, Koktejl

Zaplatíme si za poskytovanie informácií v zmysle zákona? TOTO navrhuje SNS

placeholder
SNS navrhuje možnosť spoplatniť poskytovanie informácií v zmysle zákona. (ilustračné foto).
Zdroj: iStock

Argumentujú dlhotrvajúcimi problémami.

Domáce správy
28. máj. 2024 o 13:36
Zaplatíme si za poskytovanie informácií v zmysle zákona? TOTO navrhuje SNS

Argumentujú dlhotrvajúcimi problémami.

Poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám by sa mohlo spoplatniť. Vyplýva to z novely, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci za SNS. Hovoria o zavedení mechanizmu, ktorý by umožnil povinným osobám efektívnejšie riadiť proces poskytovania informácií a zabezpečiť úhradu nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií.

Predkladatelia ozrejmili, že novela by mohla zaviesť možnosť povinných osôb požadovať úhradu nákladov spojených s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. "Ak povinná osoba bude za poskytnutie informácie požadovať úhradu, písomne oznámi túto skutočnosť spolu s výškou úhrady žiadateľovi pred poskytnutím informácie. Z oznámenia musí byť zrejmé, na základe akých skutočností a akým spôsobom bola výška úhrady povinnou osobou vyčíslená," píše sa v návrhu.

Argumentujú dlhotrvajúcimi problémami v prípadoch, keď sú povinné osoby zahlcované "častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií". Poukázali na to, že niektoré požiadavky si vyžadujú mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií, čo výrazne zaťažuje administratívne kapacity a zdroje.

Súčasný zákon podľa predkladateľov neobsahuje dostatočne špecifikované mechanizmy, ktoré by umožňovali efektívne riadenie nákladov spojených s vyhľadávaním a poskytovaním informácií. "Povinné osoby sú tak často nútené sprístupňovať informácie bez nároku na úhradu nákladov, čo môže viesť k neefektívnemu využívaniu verejných zdrojov," tvrdia poslanci za SNS.

Uviedli tiež, že koncept možnosti účtovania nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií navrhli tak, aby chránil povinné osoby pred zneužívaním práva na informácie formou žiadostí, ktoré si vyžadujú neprimerane veľké úsilie a čas na spracovanie. Účinnosť novely v prípade jej schválenia navrhujú od 1. decembra 2024.