15. jún. 2024 o 10:00
mob, TASR, Koktejl

Martin Huba už nemohol zostať ticho: Je to dehonestujúca hanba! Toto nám môže padnúť na hlavu

placeholder
Slovenský herec Martin Huba.
Zdroj: TASR

Kedy príde k rekonštrukcii?

Domáce promi
15. jún. 2024 o 10:00
Martin Huba už nemohol zostať ticho: Je to dehonestujúca hanba! Toto nám môže padnúť na hlavu

Kedy príde k rekonštrukcii?

Trojzväzkové dielo 100 rokov Slovenského národného divadla prezentovali 29. mája v Bratislave jeho vydavatelia Slovenské národné divadlo (SND) a Slovart. Vzácnu publikáciu, zachytávajúcu 100-ročnú históriu SND (1920 - 2020) rekonštrukciou stovky emblematických inscenácií činohry, opery a baletu, uviedol do života Martin Huba.

Svoj príhovor využil aj na pripomenutie stavu, v ktorom sa nachádza historická budova SND. „Poliaci majú národné divadlo 350 rokov, Maďari 300, Česi sú okolo dvestovky, všetky tieto národy majú svoje historické budovy v excelentnom stave. Slováci dostali historickú budovu zo všetkých spomínaných národov najľahšie, možno to je príčinou, že sa o ňu nevedia postarať tak ako okolité národy,“ poznamenal Huba s tým, že storočnica SND znamená aj určitý druh zodpovednosti.

To ale neboli Hubove posledné slová a podľa časopisu Život pokračoval. „Je to dehonestujúca hanba! Dnes funkcia historickej budovy SND slúži Japoncom na to, aby sa pred ňou odfotili. Zaplať pánboh za to, že je tam aspoň parčík a nie burina ako pred pár rokmi. Dámy a páni, preboha! Isteže sme ešte mladý národ, ale sto rokov zas nie je až tak málo. Za tými sto rokmi je už aj určitý spôsob zodpovednosti. Veď tá budova nám každú chvíľu môže padnúť na hlavu!“ začal svoj príhovor, no následne tón hlasu zmiernil.

„Ja viem, že tu teraz presviedčam presvedčených, čo je klasický problém nášho celospoločenského života. My sa akosi nevieme rozprávať s ľuďmi s rozdielnymi názormi. Zároveň viem, že každá reprezentácia národa má svoje priority, ale chcem povedať jedno. Uvedomujem si, že je priorita nemocnica, že je priorita diaľnica, lenže tieto priority si ľudia určujú podľa svojej kultúrnej úrovne a podľa svojej kultivovanosti. A aby sa táto priorita zrealizovala, musí byť človeku dostatočne kultúrne a kultivovane podaná a obhajovaná. A obhajovať ju budú len kultúrni a kultivovaní ľudia. Chcem veriť, že spoločenské vedomie prítomnosti takej inštitúcie, akou je divadlo, pod ktorou je sprítomnený celý kultivovaný svet od antiky cez Shakespeara až po našich klasikov, že skrátka určuje mieru našej spoločenskej kultúrnosti a kultivovanosti,“ zakončil.

V júni 2023 úradnícka vláda Ľudovíta Ódora vzala na vedomie rámcový plán realizácie rekonštrukcie historickej budovy SND. Kabinet súčasne vtedy udelil Ministerstvu kultúry (MK) SR, ktoré návrh predložilo, súhlas so začatím procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, jej súčasťou bude i architektonická štúdia.

„Celkové investičné náklady na jej rekonštrukciu by predstavovali v závislosti od zvolenej alternatívy finančnú sumu v rozpätí 50,9 - 82,3 milióna eur,“ uviedol rezort kultúry. Ako ekonomicky najafektívnejší vybralo MK variant, ktorý ráta len s rekonštrukciou existujúcej budovy bez jej rozšírenia či nadstavby.

Realizačný harmonogram investície predpokladal začiatok prípravných prác v roku 2024 so samotnou rekonštrukciou v rokoch 2027 - 2030 pri odovzdaní historickej budovy do prevádzky na divadelnú sezónu 2031/2032.

TROJZVÄZKOVÉ DIELO 100 ROKOV SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVALDA

Publikácia ponúka výber 50 činoherných rekonštrukcií, 30 operných a 20 baletných inscenácií. Podľa Dagmar Podmakovej predstavuje dejiny našej vrcholnej profesionálnej scény inak, než býva zvykom. Namiesto klasického chronologického prístupu k dejinným udalostiam či sledovania vývinu jednotlivých divadelných zložiek upriamujú autori pozornosť na vybrané inscenácie prostredníctvom ich rekonštrukcií.

 

„Cez rekonštrukcie 100 inscenácií sa čitateľ dozvie o jednotlivých tituloch, o tvorcoch, ale aj o pozadí politicko-spoločenskej situácie, klímy, ktorá bola, pretože divadlo vždy odzrkadľuje tú dobu, ktorá bola,“ povedala pre TASR Podmaková o priekopníckom výskumnom projekte. Dodáva, že inscenačné dejiny divadelnej inštitúcie doteraz na Slovensku neexistovali. Na ich vzniku sa pod odborným vedením iniciátorky projektu podieľal 35-členný autorský kolektív odborníkov rôznych generácií.

 

V prvom zväzku reprezentatívnej publikácie nájdu čitatelia aj obsiahly materiál o okolnostiach vzniku SND, o divadelných budovách či divadelných dielňach, ktoré v čase otvorenia patrili k najmodernejším v Európe. Tretí zväzok obsahuje resumé k všetkým trom zväzkom v anglickom a nemeckom jazyku. Každý zväzok obohacujú fotografie z inscenácií, scénické a kostýmové návrhy, divadelné plagáty či karikatúry.